Comments on Profile Post by Yello_Xplorer

 1. Saint Soporific
  Saint Soporific
  Thanos is our lord and savior
  Nov 17, 2018
 2. Yello_Xplorer
  Yello_Xplorer
  No, Borf is our lord and savior
  Nov 17, 2018
  Electroman102 and Aedan the Borf like this.
 3. Saint Soporific
  Nov 17, 2018
 4. Bubby Aurora
  Nov 17, 2018